dr hab. Łukasz Tomasz Sroka, prof. UKEN

Nauki humanistyczne
Historia
E-mail
WWW
  • Historia i kultura Żydów w XIX i XX wieku
  • Stosunki polsko-żydowskie
  • Historia współczesnego Izraela
  • Stosunki polsko-izraelskie
  • Historia Galicji (zwłaszcza Lwowa i Krakowa)
  • Historia elit i wolnomularstwa, historia idei
  • Historia komunikacji społecznej i źródłoznawstwo
Scroll to Top
Skip to content