dr hab. Małgorzata Świder, prof. UKEN

Nauki humanistyczne
Historia
E-mail
WWW
  • Relacje polsko-niemieckie po II wojnie światowej
  • Polityka wschodnia (Ostpolitik) Wielkiej Koalicji
  • System partyjny RFN i socjaldemokracja niemiecka
  • Kontakty RFN ze stolicą Apostolską (w kwestiach relacji ze Wschodem)
  • Relacje RFN-NRD w schyłkowym okresie istnienia NRD
  • Historia najnowsza Śląska
  • Mniejszość niemiecka w Polsce.
Scroll to Top
Skip to content