Dr hab. Marek Pieniążek, prof. UKEN

Nauki humanistyczne
Nauki o sztuce
E-mail
WWW
  • Problematyka procesu twórczego i sposobów jego konceptualizacji (artysta – afekt – wydarzenie)
  • Performanse twórcze i performanse odbioru w relacyjnych przestrzeniach sztuki
  • Artystyczne (re)prezentacje doświadczenia w najnowszym teatrze (narracje, epifanie, ucieleśnienia, remediacje)
  • Pomiędzy afektem a językami sztuk: dramaturgia (nie)wyrażalności doświadczenia
  • Aktor versus performer: od sceny przedstawienia do sceny wydarzenia
  • Nowe technologie i nowe media na scenie: afektywne interfejsy, immersja, feedback w hybrydycznej realności
Scroll to Top
Skip to content