dr hab. Mariusz Dzięglewski, prof. UKEN

Nauki społeczne
Nauki socjologiczne
E-mail
WWW
  • Studia migracyjne: tożsamość i etniczność w przestrzeni transnarodowej, studia nad diasporą, migracje powrotne, polityki migracyjne
  • Kultura i społeczeństwo: instytucje kultury, polityki kulturalne, artyści i sztuka w przestrzeni publicznej
  • Projektowanie rozwiązań interaktywnych w kontekście społecznym: technologie informacyjno-komunikacyjne a praktyki kulturalne, badanie doświadczeń użytkowników (User Experience/UX)
Scroll to Top
Skip to content